Vår vision

Vi inspirerar människor att välja det vita, sunda och klimatsmarta kycklingköttet. En gång mer i veckan!

 • CEO Leif Bergvall Hansen kommenterar fjärde kvartalet

  28 februari 2017

  Resultatet för fjärde kvartalet påverkades starkt negativt av fågelinfluensan. Direkta och indirekta effekter, som lägre priser, kostnader för personalneddragningar samt nedskrivning av lager vid årsskiftet, påverkade rörelseresu... Läs mer

 • Information om effekter av fågelinfluensan

  25 november 2016

  Den 21 november 2016 släpptes en pressrelease angående förekomsten av fågelinfluensa (H5N8) i Danmark och eventuella handelsrestriktioner på grund av detta. Efter att pressreleasen släppts har ett antal länder stängts för import... Läs mer

 • CEO Leif Bergvall Hansen kommenterar tredje kvartalet

  3 november 2016

  Det är tillfredsställande att rapportera en fortsatt stark tillväxt i nettoomsättning under kvartalet med en ökning på 13 procent i konstant valuta jämfört med föregående år. Nettoomsättningen inom kylda produkter steg med 17 pro... Läs mer

Alla nyheter